• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Các mối quan hệ
Trang chủ | Hướng dẫn | Các mối quan hệ

Hảo hữu

Khi đồng đạo muốn kết giao bằng hữu cùng với người chơi khác, bấm Ctrl + chuột phải vào nhân vật và chọn “Hảo hữu”.
Sau khi bằng hữu xác nhận kết giao, đồng đạo có thể nhấn F6 để xem tin tức. Trong quá trình luyện chung, đẳng cấp Hảo cảm cũng tăng theo.

Sổ bìa đen

Trong Võ Lâm Truyền Kỳ II, đồng đạo có thể cho tên nhân vật khác vào Sổ bìa đen.
Sau khi, bị ghi vào Sổ bìa đen thì nhân vật đó không thể nói chuyện với bạn.

Phối ngẫu

Phối ngẫu là tên người vợ (hoặc chồng) nhân vật của người chơi. Sau khi kết hôn thì sẽ có tên Phối ngẫu. Để có thểm xem người chơi khác có Phối ngẫu hay chưa, nhấn Ctrl + chuột phải xem Tin tức.

Cừu nhân

Sau khi bị nhân vật khác giết, bạn có thể nhấn F6 lên để xem tin tức Cừu nhân.