• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thuộc tính nhân vật
Trang chủ | Hướng dẫn | Thuộc tính nhân vật

Hiển thị nhân vật

Những mô tả nhân vật hiển thị trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ giúp quý đồng đạo hiểu rõ hơn về một số đặc điểm, tính chất, trạng thái…của nhân vật một khi đã hóa thân thành nhân sĩ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.

Ngoại hình

Nhân vật gồm 4 kiểu: Nam khôi ngô, nam tiêu chuẩn, nữ gợi cảm và kiều nữ.
     

Trang phục nhân vật

- Trang phục ngoại trang không có các dòng thuộc tính, gồm có: nón, áo và quần

- Trang phục nội trang gồm: Nón, áo, quần và vũ khí.

Trạng thái nhân vật

- Màu sắc cơ thể: Trúng độc (xanh lá), tê liệt (xanh), choáng (vàng), hỗn loạn (đỏ).

- Trạng thái nhân vật: Có trạng thái nội thương, ngoại thương và bình thường.

Động tác nhân vật

Gồm: Động tác thân thể, động tác cơ bản và động tác võ công.