• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

NPCs thông dụng
Trang chủ | Hướng dẫn | NPCs thông dụng

NPC Dã Tẩu

Hình ảnh

Địa điểm

Thuyết minh


Dã Tẩu

 

Thành Đô

(204 / 221)

 

Dã Tẩu giúp đồng đạo làm quen với những bước đầu tiên bôn tẩu giang hồ.

Biện Kinh

(148 / 176)

Tuyền Châu

(181 / 174)

NPC Thủ khố

Hình ảnh

Địa điểm

Thuyết minh

Thủ khố
Có mặt ở các thành.

Lên cấp 10, đồng đạo kiếm 10 đuôi thỏ đến gặp Thủ khố là có thể mở rương chứa đồ.

NPC Võ sư

Hình ảnh

Địa điểm

Thuyết minh


Võ sư

Thành Đô

(207 / 221)

 

Thông qua NPC này, đồng đạo học chiêu thức Khinh công.

Biện Kinh

(175 / 191)

Tuyền Châu

(178 / 174)

Vệ binh thành môn

Hình ảnh

Địa điểm

Thuyết minh


Vệ binh thành môn

Có tại các cổng thành: Thành Đô, Biện Kinh, Tuyền Châu.

Đồng đạo gặp Vệ binh thành môn có thể biết khu vực luyện công thích hợp.

NPC di chuyển

Hình ảnh

Địa điểm

Thuyết minh


Sứ giả môn phái

Đứng ở trung tâm các thành.

Từ NPC này, đồng đạo có thể đến Thất đại môn phái.


Xa phu

Đứng gần cổng thành.

Từ NPC này, đồng đạo có thể di chuyển giữa các thành thị khác.

NPC vật phẩm

Hình ảnh

Thuyết minh


Chủ Dược điếm

Bán các vật phẩm: Máu, mana,..


Chủ Tạp hóa

Bán các vật phẩm như: Giám định phù, thổ địa phù,…


Chủ Tiệm vũ khí

Bán các loại vũ khí.


Chủ Tiệm Nam phục

Bán các trang phục Nam.


Chủ Tiệm Nữ phục

Bán các trang phục Nữ.


Chủ Tiệm trang sức

Bán trang sức như: dây chuyền, ngọc bội, nhẫn.