• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Đường môn
Trang chủ | Môn phái | Đường môn

Nhiệm vụ nhập môn Đường môn

Địa điểm

Đường môn

NPC liên quan

Đường Môn Lão Lão, Đường Thiên Tiếu, Đường Xuân, Đường Vân.

Các bước thực hiện

Người chơi khi đạt cấp 10, có thể đến Đường Môn gặp Đường Môn Lão Lão, chọn “Ta muốn gia nhập Đường Môn”.

Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
Bước 1

Đường Thiên Tiếu (195 / 172)

Lão Lão sai bạn đến gặp Đường Thiên Tiếu, người sẽ sắp xếp mọi chuyện cho bạn.

     

Bước 2

Đường Xuân (208 / 174)

Đường Thiên Tiếu bảo bạn đến gặp Tổng quản dược phòng Đường Xuân. Đường Xuân đang thử một số loại thuốc mới, cần người giúp đỡ.

 

 

Bước 3

Thổ Lang

 

(Xuất hiện ở núi Đường Môn và các khu vực quanh thành thị khác)

- Đường Xuân sai bạn xuống chân núi tìm 5 Thổ Lang Nha (răng sói xám).

- Bạn xuống chân núi đánh Sói Xám, lấy được 5 Thổ Lang Nha về giao cho Đường Xuân.

Bước 4

Đường Vân (193 / 174)

 

- Đường Xuân sai bạn đến Cơ quan phòng tìm Tổng quản Đường Vân hỏi cách dùng Hóa Cốt Phấn.

- Đường Vân đưa cho bạn 1 cái thuổng sắt, bảo bạn xuống chân núi ngay chỗ có 2 gốc cây (tọa độ 196 / 187) đào một cái hố để đặt bẫy.

- Đến địa điểm kể trên, nhấp chuột phải vào thuổng sắt để đào hố.

Bước 5

Đường Môn Lão Lão (200 / 175)

- Đào xong cái hố, quay về tìm Đường Vân.

- Đường Vân rất hài lòng và bảo bạn quay về tìm Đường Môn Lão Lão phục mệnh.

Chúc mừng bạn đã chính thức gia nhập Đường Môn!

Phần thưởng gia nhập môn phái

Điểm danh vọng

Ngoại trang môn phái

10 danh vọng

Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, người chơi có thể đến gặp Đường Thiêu Tiếu để nhân được võ công và binh khí cần thiết.

Nhận kỹ năng Đường Môn Tâm Pháp, Tâm Nhãn
Nhận binh khí Liễu Diệp đao

Nhiệm vụ sư môn

Giới thiệu

- Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và đã bái sư mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp:

  • Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
  • Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
  • Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên

Các buớc thực hiện

Lưu ý

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và bái sư (Đường Thiên Tiếu) mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn.
Bước Thuyết minh Tọa độ Hình ảnh
Bước 1

- Đến gặp Đường Môn Lão Lão để nhận nhiệm vụ sư môn.

- Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

Đường Môn Lão Lão (200 / 175)

Bước 2

- Theo chỉ định của Lão Lão, bạn đi đánh đủ số quái vật yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh.

 

Lưu ý:

- Sau khi giao nhiệm vụ, Lão Lãosẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp.

- Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

- Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.

- Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn.

- Điểm sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí sư môn.

Nhiệm vụ cơ duyên

- Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.

- Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho Lão Lão là hoàn thành được nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian thực hiện.

- Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.