• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trang chủ

Thiếu lâm
Trang chủ | Môn phái | Thiếu lâm

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Thiếu Lâm phái
 • NPC liên quan: Huyền Từ, Huyền Minh, Hỏa Công Đầu, Hương Khách.
 • Các bước thực hiện

  Nhân vật nam sau khi đạt cấp 10 đến Thiếu Lâm phái đối thoại với Huyền Từ chọn “Ta muốn gia nhập Thiếu Lâm”.

  Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
  Bước 1 Huyền Từ 199/198

  Sau khi đối thoại với Huyền Từ Phương Trượng bảo bạn gặp Huyền Minh.

  Bước 2 Huyền Minh 192/197

  Huyền Minh bảo bạn đến khe suối trước cửa chùa gặp Hỏa Công Đầu.

  Bước 3 Hỏa Công Đầu 177/203

  Hỏa Công Đầu yêu cầu 50 đồng tiền nhang đèn, trước khi tẩy trần tịnh thân.

  Quay về gặp Huyền Minh, bảo bạn cúng 1 chén cháo Lạp Bát tỏ lòng thành kính.

  Bước 4 Hương Khách 191/211

  Gặp Hương khách ngỏ lời xin 1 chén cháo.

  Hương khách yêu cầu 3 Bánh ngô để đổi lấy cháo Lạp Bát.

  Bạn mở bảng Kỹ năng sống (F5) nhấn vào biểu tượng để làm Bánh ngô. Đem 3 Bánh ngô đưa Hương khách để lấy cháo Lạp Bát.

  Bước 5 Huyền Minh 192/197

  Mang cháo Lạp Bát về đưa cho Huyền Minh.

  Huyền Minh bảo bạn về gặp Phương Trượng Huyền Từ phục mệnh

  Bước 6 Huyền Từ 199/198 Sau quá trình tẩy trần và dâng cháo Lạp Bát thành tâm kính Phật. Bạn gặp Huyền Từ cắt tóc quy y, gia nhập Thiếu Lâm.

  Chúc mừng bạn đã chính thức gia nhập Ngũ Độc!

 • Phần thưởng
  Điểm danh vọng Ngoại trang môn phái
  10 điểm

    Thiếu Lâm Tục Gia Thiếu Lâm Thiền Tông Thiếu Lâm Võ Tông
  Bái sư Huyền Bi 208/200 Huyền Hối 204/202 Huyền Khổ 196/194
  Nhận kỹ năng

  Hỗn thiên nhất khí công.

  Ngũ Độc Đao Pháp

  Thiếu Lâm thiền viên công.

  Thiếu Lâm la hán công.

  Nhận binh khí Giới đao, thủy hỏa côn Tích trượng. Phi ngư thủ.

Nhiệm vụ sư môn

 • Giới thiệu

  Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp

  Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
  Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
  Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên
 • Các buớc thực hiện

  Lưu ý: Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn.

  Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
  Bước 1 Huyền Từ 199/198

  Đến gặp Phương Trượng Huyền Từ để nhận nhiệm vụ sư môn.

  Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

  Bước 2

  Theo chỉ định của Phương Trượng, bạn đi đánh đủ số quái vật mà Phương Trượng yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh

  Lưu ý: Sau khi giao nhiệm vụ, Phương Trượng sẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp. Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

 • Phần thưởng
  • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
  • Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn
  • Điểm sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí sư môn.
 • Nhiệm vụ cơ duyên
  • Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
  • Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ. Thuyết minh khác: Không hạn chế thời gian.
  • Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.