• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thành công vượt qua 7 ải, tổ đội của đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng thú vị:

Điểm kinh nghiệm

Mỗi nhân vật vượt qua được ải 4 đến ải 7 tuỳ theo cấp độ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm.

Lần Vượt ải 5x 6x 7x 8x 9x
Lần 1 Ải 4 150.000 450.000 750.000 1.500.000 1.875.000
Ải 7 225.000 675.000 1.125.000 2.250.000 2.812.500
Lần 2 trở đi Ải 4 100.000 300.000 500.000 1.000.000 1.250.000
Ải 7 200.000 600.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000

Trang bị

Phần thưởng
Tàng Kiếm Lệnh
Trang bị Tàng Kiếm cấp 7
Trang bị Trang chủ mão, Tổng quản khố, Tổng quản ngoại trang
Trưởng lão chỉ hoàn
Trang bị Tàng Kiếm cấp 9: Tàng Kiếm Tử Kim Mão, Tàng Kim Lũ Thường, Tàng Kiếm Ô Kim Phục Tàng Kiếm Bảo Châu, Tàng Kiếm Kim Ấn

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Tàng Kiếm Lệnh

  • Nhận Tàng Kiếm Lệnh ngẫu nhiên: Khi chủ tổ đội đối thoại với NPC để đi vào ải kế tiếp sẽ nhận ngẫu nhiên Tàng Kiếm Lệnh (chỉ xuất hiện ở Ải 5, Ải 7).
  • Chỉ có  nhân vật trong tổ đội còn sống và còn trong bản đồ vượt ải mới có thể nhận thưởng.
Hình ảnh Ghi chú

http://img.zing.vn/volam2/images/news/120308/tangkiemlenh.jpg

Tàng Kiếm Lệnh

Vật phẩm dùng để chuyển đổi hệ phái của trang bị Tàng Kiếm.

Ví dụ: Nón Tàng Kiếm thuộc hệ phái Nữ Gợi Cảm, sử dụng Tàng Kiếm Lệnh để chuyển sang hệ phái Nam Tiêu Chuẩn.

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đối thoại với NPC sau khi vượt qua Ải 5, Ải 7 Tàng Kiếm Sơn Trang.
Tính chất:

  • Có thể: Giao dịch, bày bán, ném ra, bán shop = 0 đồng
  • Không thể: xếp chồng. Độ nặng = 1.